Linschoten-Vereeniging

Welkom

De Linschoten-Vereeniging werd op 7 maart 1908 opgericht door een aantal historici en oud-zeevarenden die zich bijzonder interesseerden voor het reisverhaal. Met Jan Huygen van Linschoten voor ogen, de man die aan het einde van de zestiende eeuw zijn reisgeschriften publiceerde en daarmee voor handelaars en avonturiers uit de Nederlanden de zeeweg naar AziŽ openlegde, wilden ze de fascinerende wereld van historische reizen ontsluiten en de bronnen hierover publiceren.


Op zaterdag 30 september 2017 vindt in het Nationaal Archief in Den Haag de presentatie plaats van deel 115 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging: Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656, bezorgd door Prof. dr. Barend Jan Terwiel en dr. Peter Kirsch.
Dit deel bevat de lotgevallen van de in Bunschoten geboren scheepschirurgijn Gijsbert Heeck (1619-1669), die in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot driemaal toe naar AziŽ reisde. Het door Heeck samengestelde, maar helaas onvoltooid gebleven verslag van zijn derde en laatste reis is bewaard gebleven en bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag.
Lees meer over het boek ...

De Vereeniging (ja, met dubbele 'ee')

Momenteel telt de Linschoten-Vereeniging meer dan 500 enthousiaste leden die allemaal geÔnteresseerd zijn in maritieme geschiedenis, cartografie en ontdekkingstochten, of die gewoon graag met een mooi boek in de hand in gedachten over land en zee meereizen.
Lees meer ...

Linschoten-Penning 2017

Tijdens de ledenvergadering van 10 juni 2017 werd voor de dertiende maal de Linschoten-Penning uitgereikt.
Dit jaar is de laureaat prof. dr. Louwrens Hacquebord, sinds 2013 emeritus-hoogleraar Arctische en Antarctische studiŽn en voormalig directeur van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.
Professor Hacquebord is in brede kring bekend geworden door zijn onderzoek naar de 17de eeuwse walvisvaarders-nederzetting Smeerenburg op Spitsbergen en naar het Behouden Huys van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerk op Nova Zembla, maar heeft daarnaast nog talloze andere publicaties op zijn naam staan.
Professor Hacquebord ontvangt de Linschotenpenning 2017 voor zijn vele activiteiten en verdiensten op het gebied van de kennis van het Arctisch en Antarctisch gebied.Op de site

Via deze website kunt u kennis maken met de Linschoten-Vereeniging. U vindt er informatie over de uitgaven van de Vereeniging, met een overzicht van de Werken en andere publicaties. Als lid kunt u trouwens genieten van een voordelige prijs wanneer u een Werk wil kopen.
Verder vindt u hier meer informatie over de Linschoten-Vereeniging zelf en over de activiteiten voor de leden. In de toekomst zullen we ook een aantal elektronische publicaties verzorgen die via deze website geconsulteerd kunnen worden.


detail van het journaal van de Swarte Leeuw

Ook in 2017 ...

wordt deel 116 uitgegeven, het reisverslag van de Dordtse schilder en tekenaar Frans Lebret en zijn broer in 1863 naar Java. Bezorgers Anne Leussink en Wyke Sybesma vertellen over hun werkzaamheden op hun blog:
"Samen met zijn broer maakte de Dordtse schilder Frans Lebret in 1863 een reis naar Java. Het was een familiebezoek aan een broer die daar eigenaar was van een suikerfabriek. Zoals Lebret zelf schreef in zijn reisverslag Ďom nog eens ooggetuige te mogen zijn van zijn Oostersch leven.í"


Nieuws

De 109de ledenvergadering, op 10 juni 2017 in het Maritiem Museum in Rotterdam.
Lees meer ...

Maritiem Museum


De nieuwsbrief van september 2017 staat online.
Lees meer ...

Werken

In de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging komen niet alleen vermaarde zeehelden als Piet Heyn of Michiel de Ruyter aan bod maar even goed het wedervaren van een eenvoudige Amsterdamse dochter aan het hof van een Marokkaanse sultan, of een Zuidnederlandse avonturier die in IndiŽ fortuin dacht te maken.
Lees meer ...

Tweedehands

Bezoek af en toe ons tweedehands aanbod, af en toe ligt er weer iets 'nieuws'.
Lees meer ...

Meer nieuws

Like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

volg ons op Facebook Volg ons op Twitter