Linschoten-Vereeniging

Bestuur

Het bestuur van de Vereeniging wordt gevormd door:

  prof. dr. M. van Groesen, voorzitter
  drs. R.J.W.M. Brand, secretaris
  drs. A.P.H.M. Cobben, penningmeester
  dr. A.J.J.M. Bonke, lid
  drs. S.M.D. Deconinck, lid
  mevr. drs. A.C. Kieskamp, lid
  dr. M.T. Limberger, lid
  mevr. dr. C.M. Stolte, lid

De Linschoten-Vereeniging kan voor het realiseren van haar doelstellingen rekenen op de medewerking van diverse andere vrijwilligers: