Linschoten-Vereeniging

Bestuur

Het bestuur van de Vereeniging wordt gevormd door:

  Michiel van Groesen, voorzitter
  Pieter Jan Klapwijk, secretaris
  Andy Cobben, penningmeester
  Hans Bonke, lid
  Ron Brand, lid
  Stefan Deconinck, lid
  Michael Limberger, lid
  Andrea Kieskamp, lid

De Linschoten-Vereeniging kan voor het realiseren van haar doelstellingen rekenen op de medewerking van diverse andere vrijwilligers:
Ton Leenders (ajm.leenders@quicknet.nl) beheert de voorraad Werken en ander publicaties van de Linschoten-Vereening, en verwerkt de bestellingen;
De leden van de Commissies van Toezicht volgen de totstandkoming van ieder Werk op;
De leden van de Commissie voor de Linschoten-Penning gaan jaarlijks op zoek naar laureaten;
De leden van de Kascommissie controleren ieder jaar de rekeningen.