Linschoten-Vereeniging

Contact

Secretariaat

Linschoten Vereeniging

p.a. drs. R.J.W.M. Brand, secretaris
Duivestein 3
2641 LG Pijnacker
015-3692093
e-mail:

Contributie

Het contributiejaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De contributie dient te worden overgemaakt op:

  • ING Bank rekeningnummer NL52INGB0000004419 t.n.v. Linschoten-Vereeniging, Heirstraat 25 6191 JR Beek [Nederland]. [Bic-code : INGBNL2A ]
  • ABN-AMRO bank rekeningnummer NL58ABNA0513637893 t.n.v. Linschoten-Vereeniging p/a dhr. A. Cobben, Heirstraat 25 6191 JR Beek [Nederland]. [Bic-code : ABNANL2A ]


Website

Voor op-, aan- en bemerkingen over de website kunt u terecht bij de

kustlijn