Linschoten-Vereeniging

Contact

Secretariaat

Linschoten Vereeniging

p/a drs Pieter Jan Klapwijk
Roestmos 3
NL - 3069 AR Rotterdam
tel: +31 (0)10-4213021 (tussen 19.00 en 21.30 uur)
e-mail:

Contributie

Het contributiejaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De contributie dient te worden overgemaakt op:

    Postbankrekening nr. 4419 te Beek, of
    ABN AMRO bankrekening nr 51.36.37.893 te Beek.

Internationale overschrijvingen: het IBAN-nummer van de ABN-AMRO-rekening is NL58ABNA0513637893, de BIC[=Swift]code is ABNANL2A.


Website

Voor op-, aan- en bemerkingen over de website kunt u terecht bij de

kustlijn