Linschoten-Vereeniging

Doelstellingen

De Nederlanden hebben een rijke reisgeschiedenis. De voorbije eeuwen hebben veel reizigers hun ervaringen opgetekend en vertellen ze ons over hun tochten over verre zeeŽn en vreemde continenten. Reisliteratuur was in de 17de en 18de eeuw een populair genre waarmee het grote publiek zich kon informeren over exotische oorden en vreemde gebruiken. De drukwerkjes werden daarom vaak geÔllustreerd met kaarten en prenten die steden, bevolking, flora en fauna in beeld brachten.

Ook vandaag zijn deze reisverhalen leuke literatuur. Ze zijn een interessante bron die ons niet alleen informatie verschaft over de landen en volkeren die worden beschreven, maar ook over de oordelen en vooroordelen van de schrijver zelf. Bovendien vormen reisverhalen, vanwege de sociale diversiteit van de auteurs, een belangrijke bron voor onderzoek naar de ontwikkelingen van de Nederlandse taal.

In Nederlandse en Belgische bibliotheken, archieven en particuliere verzamelingen liggen nog honderden reisverhalen verborgen.
De Linschoten-Vereeniging, genoemd naar Jan Huygen van Linschoten die aan het einde van de zestiende eeuw zijn reisgeschriften publiceerde en daarmee voor de Nederlanders de zeeweg naar AziŽ openlegde, heeft zich bij haar oprichting in 1908 tot doel gesteld om deze fascinerende bronnen te publiceren. Ondertussen zijn er al 110 Werken gepubliceerd en staan er nieuwe projecten op stapel. Daarnaast organiseert de Linschoten-Vereeniging ook andere activiteiten die verband houden met reizen, over land en op zee, meestal in het kader van een van de twee jaarlijkse ledenbijeenkomsten.