Linschoten-Vereeniging

Welkom

De Linschoten-Vereeniging werd op 7 maart 1908 opgericht door een aantal historici en oud-zeevarenden die zich bijzonder interesseerden voor het reisverhaal. Met Jan Huygen van Linschoten voor ogen, de man die aan het einde van de zestiende eeuw zijn reisgeschriften publiceerde en daarmee voor handelaars en avonturiers uit de Nederlanden de zeeweg naar AziŽ openlegde, wilden ze de fascinerende wereld van historische reizen ontsluiten en de bronnen hierover publiceren.


Op 22 november 2014 werd deel 113 in de reeks Werken voorgesteld.
"Verdrinken zonder water"is het verhaal van de 17-jarige Jan Ambrosius Hoorn uit Gouda, die in 1758 zonder medeweten van zijn ouders naar AziŽ vertrok op het VOC-schip Leiden. Hij maakte veel mee: ziekte en sterfte aan boord, mishandeling door officieren, kannibalisme op Timor, en een militaire expeditie in Siak. Dit was nog maar het begin van een twintigjarige succesvolle carriŤre bij de Compagnie, die toen al in haar nadagen verkeerde.
Het boek is bezorgd en ingeleid door maritiem historicus dr. Perry Moree en emeritus hoogleraar lexicologie dr. Piet van Sterkenburg.
Lees meer ...

Ondertussen staat deel 114 alweer op stapel.

Momenteel telt de Linschoten-Vereeniging bijna 600 enthousiaste leden die allemaal geÔnteresseerd zijn in maritieme geschiedenis, cartografie en ontdekkingstochten, of die gewoon graag met een mooi boek in de hand in gedachten over land en zee meereizen.
Lees meer ...

Op de site

Via deze website kunt u kennis maken met de Linschoten-Vereeniging. U vindt er informatie over de uitgaven van de Vereeniging, met een overzicht van de Werken en andere publicaties. Als lid kunt u trouwens genieten van een voordelige prijs wanneer u een Werk wil kopen.
Verder vindt u hier meer informatie over de Linschoten-Vereeniging zelf en over de activiteiten voor de leden. In de toekomst zullen we ook een aantal elektronische publicaties verzorgen die via deze website geconsulteerd kunnen worden.

detail van het journaal van de Swarte Leeuw

In 2017 ...

wordt deel 116 uitgegeven, het reisverslag van de Dordtse schilder en tekenaar Frans Lebret en zijn broer in 1863 naar Java. Beozrgers Anne Leussink en Wyke Sybesma vertellen over hun werkzaamheden op hun blog.

Nieuws

Op zaterdag 13 juni 2015 wordt in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen de honderdzevende ledenvergadering gehouden.
Lees meer ...

Zuiderzeemuseum

De eerste nieuwsbrief van 2015 staat online.
Lees meer ...

Op zaterdag 22 november 2014 werd deel 113 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging gepresenteerd: Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778.
De presentatie vond plaats in het Nationaal Archief in Den Haag.
Lees meer ...

Lezing "Piet Hein. Zeeheld tegen wil en dank", door Prof. dr. Henk den Heijer voor de New Holland Foundation (Maritiem Museum Rotterdam, 18 juni 2015).
Leden van de Linschoten-Vereeniging zijn van harte welkom.
Lees meer ...

Werken

In de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging komen niet alleen vermaarde zeehelden als Piet Heyn of Michiel de Ruyter aan bod maar even goed het wedervaren van een eenvoudige Amsterdamse dochter aan het hof van een Marokkaanse sultan, of een Zuidnederlandse avonturier die in IndiŽ fortuin dacht te maken.
Lees meer ...

Tweedehands

Bezoek af en toe ons tweedehands aanbod, af en toe ligt er weer iets 'nieuws'.
Lees meer ...

Meer nieuws

Volg de laatste nieuwtjes op ons Reys-gheschrift, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

volg ons op Facebook Volg ons op Twitter