Linschoten-Vereeniging

Informatie voor de leden

Algemene ledenvergadering 2015

Op zaterdag 13 juni 2015zal in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de honderdzevende Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging worden gehouden.

Dit jaar wordt de ledenvergadering aan de oevers van de voormalige Zuiderzee gehouden. En hoewel de 19de-eeuwse Franse reiziger Henry Havard Enkhuizen als een van de “dode steden van de Zuiderzee" betitelde en de lezer van zijn in 1874 verschenen reisherinneringen aanraadde de stad nooit te bezoeken in het gezelschap van een inwoner met historisch besef – die zou alleen maar uitweiden over het rijke verleden, waarmee het contrast met het armoedige heden (anno 1873) zou worden benadrukt – is het met Enkhuizen nadien toch nog dik in orde gekomen.
De keuze van het bestuur voor Enkhuizen heeft iets weg van een bedevaart. Jan Huygen van Linschoten, aan wie de Vereeniging tenslotte haar naam te danken heeft, heeft in Enkhuizen gewoond (voor wie het weten wil: in de Breedstraat) en is er begraven in de Gomarus- of Westerkerk. En in de Westerstraat, op een steenworp afstand van de Westerkerk, staat het monumentale, uit 1617 daterende Corts Huis. En op de zolder van dat Corts Huis staat de voorraad oude werken van de Linschoten-Vereeniging.

Peperhuis

Het programma voor de ledendag ziet eruit als volgt:

13.00-13.30 uur: Ontvangst in museumrestaurant Het Peperhuis

  13.30 uur: Algemene Ledenvergadering

   Agenda
  1. Opening door de voorzitter
  2. Verslag van de 106de Algemene Ledenvergadering, gehouden in Amsterdam, 8 juni 2013
  3. Verslag van de secretaris over het jaar 2014
  4. Verslag van de penningmeester over het jaar 2014; verslag kascommissie
  5. Begroting voor het jaar 2015/li>
  6. Bestuurswisselingen: Bestuurswisselingen: bestuursleden Stefan Deconinck, Andrea Kieskamp en Michael Limberger zijn aftredend en voor een nieuwe termijn beschikbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.
  7. Voortgang der Werken
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

  14.30-15.00 uur: Lezing door mevr. dr. Frasie Hertroijs, als docent verbonden aan HOVO Radboud Universiteit Nijmegen: Chinamania: VOC-dienaren en jezuďeten als informatiebron in de periode 1680-1795

  15.00-15.20 uur: Uitreiking van de Linschotenpenning 2015 aan dr. Lodewijk J. Wagenaar, oud-conservator Amsterdam Museum, momenteel als gastonderzoeker verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.

  15.20-16.30 uur: Gelegenheid tot bezichtiging van het museum en ophalen bestelde boeken.

  16.30-17.00 uur: Borrel in museumrestaurant Het Peperhuis en afsluiting

Leden van de Linschoten-Vereeniging die de jaarvergadering willen bijwonen, wordt vriendelijk verzocht zich voor 8 juni a.s. aan te melden. Dat kan per e-mail (linschoten-vereeniging@xs4all.nl), telefonisch (010-4213021, tussen 19 en 21.30 uur) of door inzending van de antwoordstrook op de Nieuwsbrief.

Routebeschrijving

De website van het museum geeft uitgebreide informatie over de bereikbaarheid


Verslagen

Informatie over ledenvergaderingen uit het verleden, vindt u terug in het archief.