Linschoten-Vereeniging

Informatie voor de leden

Algemene ledenvergadering 2017

Op zaterdag 10 juni 2017 werd in het Maritiem Museum Rotterdam de honderdnegende Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.

Wat hebben André Kuipers, Jan Huygen van Linschoten, Maria Sybilla Merian, Georg Rumphius, en Peter Kolbe met elkaar gemeen?
Haalt de Linschoten-Vereeniging de opgelopen achterstand in uitgaven nog dit jaar weer in?
En wat doet dat paard daar, hangend in die kraan op de kade?

Prikkelende vragen, waarop u tijdens en na de honderdnegende ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging op zaterdag 10 juni een antwoord zult krijgen.
Maritiem Museum De bijeenkomst vond plaats in het Maritiem Museum Rotterdam, waar de expositie Expeditie Knappe Koppen werd gehouden. En die knappe koppen zijn de vijf bovengenoemde personen, die niet zozeer voor financieel gewin de wereld verkenden (André Kuipers vanuit de ruimte), maar uit een behoefte aan kennis over vreemde streken, vreemde volken en vreemde natuurverschijnselen.
Expeditie Knappe Koppen is gewijd aan deze combinatie van reizen en wetenschapsbeoefening. Veel meer daarover hoorden de leden op 10 juni van de samenstelster van de expositie, conservator Irene Jacobs.

Het programma voor de ledendag zag eruit als volgt:

13.00-13.30 uur: Ontvangst met koffie in de Verolmezaal(eerste verdieping)

  13.30 uur: Algemene Ledenvergadering

   Agenda
  1. Opening door de voorzitter
  2. Verslag van de 108ste Algemene Ledenvergadering, gehouden in Den Helder, 11 juni 2016
  3. Verslag van de secretaris over het jaar 2016
  4. Verslag van de penningmeester over het jaar 2016; verslag kascommissie
  5. Begroting voor het jaar 2017
  6. De afscheidnemend secretaris
  7. Bestuurswisselingen: secretaris Pieter Jan Klapwijk is aftredend en is niet voor een nieuwe termijn beschikbaar. Het bestuur stelt voor bestuurslid Ron Brand uit Pijnacker te benoemen tot nieuwe secretaris. Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen mevrouw Carolien Stolte uit Leiden. Het bestuur stelt voor haar te benoemen.
  8. Voortgang der Werken
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

  14.30-14.50 uur: Uitreiking Linschotenpenning 2017 aan prof. dr. Louwrens Hacquebord, emeritus hoogleraar Arctische en Antarctische studiën en voormalig directeur van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

  14.50-15.10 uur: Inleiding door Irene B. Jacobs, conservator Maritiem Museum Rotterdam, op de expositie Expeditie Knappe Koppen

  15.10-16.15 uur: Gelegenheid tot bezichtiging van het museum en de museumhaven

  16.15-17.00 uur: Borrel in Museumrestaurant Lloyd’s; afsluiting

Routebeschrijving

De website van het museum geeft uitgebreide informatie over de bereikbaarheid.

Maritiem Museum Topstukken 2017

Documenten


Verslagen

Informatie over ledenvergaderingen uit het verleden, vindt u terug in het archief.