Linschoten-Vereeniging

Antiquarisch - publicaties te koop uit de tweede hand

Werken van de Linschoten-Vereeniging die nog in voorraad zijn, kunt u bestellen bij .

Daarnaast biedt de Linschoten-Vereeniging via deze webpagina aan de leden de mogelijkheid om antiquarische exemplaren uit hun verzameling te koop aan te bieden.
Mevrouw E.C.M. van den Bergh kan leden bijstaan in het zoeken naar oude delen van de serie 'Werken van de Linschoten-Vereeniging' die de Vereeniging zelf niet meer in voorraad heeft. U kunt haar bereiken via e-mail e.vanden.bergh@versatel.nl of telefoon 070-3521178.

De Linschoten-Vereeniging is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina, voor wat wordt aangeboden, of voor de overeenkomsten die tussen koper er hieronder vermelde verkopers worden gesloten.

Overzicht van het aanbod door derden


De heer Philippe Torck (torck.philippe@gmail.com) biedt een zeer omvangrijke collectie Werken te koop aan; een overzicht via een document in pdf.


Mevrouw Brouwer (inabrouwer@bluewin.ch) biedt het volgende deel te koop aan (€75,- per deel, exclusief verzendingskosten:


De heer E. van As (evas@casema.nl) biedt een aantal delen aan.
De losse prijs per deel bedraagt 12,50 euro per deel, exclusief verzendkosten. Gegadigden kunnen de heer van As dagelijks na 19.00 uur tot 22.00 uur telefonisch bereiken via 0318 820272.


De heer Sinnema (sinwoudtr@kpnplanet.nl)biedt een aantal delen aan, die hij graag samen in één lot wil verkopen (€3.000,-):