De Linschoten-Vereeniging werd op 7 maart 1908 opgericht door een aantal historici en oud-zeevarenden die zich bijzonder interesseerden voor het reisverhaal. Met Jan Huygen van Linschoten voor ogen, de man die aan het einde van de zestiende eeuw zijn reisgeschriften publiceerde en daarmee voor handelaars en avonturiers uit de Nederlanden de zeeweg naar Azië openlegde, wilden ze de fascinerende wereld van historische reizen ontsluiten en de bronnen hierover publiceren.

De Linschoten-Vereeniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als zodanig is zij gehouden onderstaande gegevens op haar website te publiceren. Waar nodig worden deze gegevens geactualiseerd.

1. Naam van de instelling

Linschoten-Vereeniging

2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden InformatieNummer

816057333

3. Contactgegevens

Linschoten-Vereeniging,
p.a. drs. R.J.W.M. Brand, secretaris
Duivestein 3
2641 LG Pijnacker
tel. 015-3692093
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4. Bestuurssamenstelling

prof. dr. M. van Groesen, voorzitter
drs. R.J.W.M. Brand, secretaris
mr. dr. M. Punt, penningmeester
drs. S.M.D. Deconinck, lid
dr. M.T. Limberger, lid
mevr. dr. C.M. Stolte, lid
dr. A. Weber, lid

 5. Doelstelling

De Linschoten-Vereeniging heeft als doelstelling de bevordering van de belangstelling voor en kennis omtrent het historisch reisverhaal. De vereniging geeft daartoe bronnenpublicaties uit: geannoteerde, tekstgetrouwe edities van oorspronkelijke journalen en reisverhalen, voorzien van een inleiding waarin het reisverhaal in zijn context wordt geplaatst. Termen en begrippen in de brontekst worden verduidelijkt door middel van voetnoten bij de tekst.
Sinds 1908 wordt door de Linschoten-Vereeniging in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging jaarlijks een nieuwe publicatie uitgebracht. Een speciaal samengestelde Commissie van Toezicht staat borg voor het wetenschappelijk gehalte van de uitgave. Voor de komende jaren zijn inmiddels diverse delen in voorbereiding. Incidenteel worden oudere, niet meer verkrijgbare delen in herdruk gepubliceerd. De publicaties van de Linschoten-Vereeniging verschijnen in samenwerking met een commerciële uitgever. In voorkomende gevallen wordt een beroep gedaan op financiële ondersteuning van derden om een uitgave te kunnen realiseren.
Klik hier voor het beleidsplan van de vereniging.

6. Beloningsbeleid

Bestuur en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten welke verband houden met de uitoefening van hun functie. Bezorgers van delen uit de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging verrichten hun werkzaamheden eveneens onbezoldigd.

7. Activiteitenverslag

Het jaarverslag van de Linschoten-Vereeniging wordt formeel vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Klik hier voor het meest recente jaarverslag.

8. Financiële verantwoording

Het financiële verslag van de Linschoten-Vereeniging wordt formeel vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Klik hier voor het meest recente financiële verslag (balans, Rekening van baten en lasten).