Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea

Op zaterdag 25 augustus 2018 wordt deel 117 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging voorgesteld: "Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea - De reisverhalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden uit 1828", bezorgd door W.F.J. Mörzer Bruyns.

In april 1828 vertrokken Z.M. korvet Triton en Z.M. koloniale schoener Iris van Ambon naar Nieuw-Guinea om een westelijk gedeelte van dat eiland bij proclamatie voor Nederland in bezit te nemen en er een militaire nederzetting te vestigen.
De marineofficieren verrichtten er hydrografische opnamen voor zeekaarten teneinde de Nieuw-Guineese wateren voor scheepvaart te ontsluiten. Meevarende leden van de ‘Natuurkundige commissie voor Nederlands-Indië’ onderzochten de planten – en dierenwereld van het onder Europeanen nagenoeg onbekende eiland.

Op zaterdag 18 november 2017 werd in het Dordrechts Museum deel 116 in de reeks Werken voorgesteld: Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863, bezorgd door Anne Leussink en Wyke Sybesma.

Anne Leussink verrichtte tijdens haar studie maritieme geschiedenis in Leiden uitgebreid onderzoek naar de Indische reis van Frans Lebret. Wyke Sybesma is als conservator verbonden aan het Dordrechts Museum en organiseerde daar in 2011 de expositie Expedítie Java. De Indische tekeningen van Frans Lebret. Tijdens de voorbereidingen van deze expositie kwamen Anne en Wyke met elkaar in contact. Daarmee werd de grondslag gelegd voor een vruchtbare samenwerking; dit boek daarvan het tastbare resultaat.

Op reis met pen en penseel is door het grote aantal illustraties - waarvan vele in kleur - een omvangrijk deel. De uitgave is een unieke gelegenheid om het getekende Indische werk van Frans Lebret in de context van zijn reisverslag te presenteren.

Op zaterdag 30 december 2017 vond in het Nationaal Archief in Den Haag de presentatie plaats van deel 115 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging: Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656, bezorgd door Prof. dr. Barend Jan Terwiel en dr. Peter Kirsch.

Dit deel bevat de lotgevallen van de in Bunschoten geboren scheepschirurgijn Gijsbert Heeck (1619-1669), die in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot driemaal toe naar Azië reisde. Het door Heeck samengestelde, maar helaas onvoltooid gebleven verslag van zijn derde en laatste reis is bewaard gebleven en bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag.

Op zaterdag 21 november 2015 werd in Amersfoort deel 114 in de reeks Werken voorgesteld: Goud en Indianen. Het verhaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643, bezorgd door Henk den Heijer.

Deze presentatie vond plaats in Kunstcentrum het Eemhuis, aan het Eemplein in Amersfoort.

Op zaterdag 22 november 2014 werd in Den Haag deel 112 in de reeks Werken voorgesteld: Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778, bezorgd door Perry Moree en Piet van Sterkenburg.

Deze presentatie vond plaats in het Nationaal Archief in Den Haag.

Op zaterdag 16 november 2013 werd in Rotterdam deel 112 in de reeks Werken voorgesteld: Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608, bezorgd door Leo Akveld.

Deze presentatie vond plaats in het Verolmepaviljoen van het toenmalige Havenmuseum in Rotterdam.

Op zaterdag 3 november 2012 werd in Middelburg deel 111 in de reeks Werken voorgesteld: Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727, bezorgd door Ruud Paesie.

Deze presentatie vond plaats tijdens een studiemiddag over Nederlandse Zuidzee-expedities in de vroegmoderne tijd, georganiseerd door de Linschoten-Vereeniging in samenwerking met de Werkgroep Cultuurhistorie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap, in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

Op zaterdag 5 november 2011 werd in Muzee Scheveningen deel 110 in de reeks Werken voorgesteld: Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835), bezorgd door door Vincent A.J. Klooster.