Op zaterdag 5 november 2011 werd in Muzee Scheveningen deel 110 in de reeks Werken voorgesteld: Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835), bezorgd door door Vincent A.J. Klooster.

Op zaterdag 6 november 2010 werd in het Historisch Museum Rotterdam deel 109 in de reeks Werken voorgesteld: Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874, bezorgd door Herman Stapelkamp.

Op zaterdag 14 november 2009 werd in de Aula van de Leidse Universiteitsbibliohteek deel 108 in de reeks Werken voorgesteld: Suiker, verfhout & tabak - het Brziliaanse handboek van Johannes de Laet, bezorgd door Ben Teensma.
Ter gelegenheid van de presentatie zal in de Dousakamer van de UB een speciale tentoonstelling worden gehouden van werken van Johannes de Laet, die niet alleen medeoprichter en bewindvoerder van de West-Indische Compagnie was, maar tevens bekendheid verwierf als een van de grondleggers van de moderne vergelijkende taalwetenschap.