Het bestuur van de Linschoten-Vereeniging heeft besloten om ter gelegenheid van het jubileum in 1998 een penning in te stellen, de Linschoten-Penning. De penning is bestemd voor een persoon, een groep personen of een organisatie die - in welke vorm dan ook - aan de doelstelling van de Vereeniging bijdraagt. Dat kan dus een tentoonstelling zijn, een documentaire, een publicatie of een andere presentatievorm van culturele aard.

 

In 2018 werd de viertiende Linschoten-Penning uitgereikt. Anders dan alle voorgaande keren, werd de penning eenmalig door het bestuur zelf toegekend. De reden daarvoor is dat e met deze penning een persoon wilden eren die een hele belangrijke positie in de geschiedenis van de Vereeniging inneemt, onze uitgever Pieter Schriks, die in 2017 op 52-jarige leeftijd is overleden. Lees verder in het juryrapport.

De volgende laureaten hebben de voorbije jaren een penning uitgereikt gekregen:

 • Linschoten-Penning 1998: Arthur Japin, 'De zwarte met het witte hart'.
 • Linschoten-Penning 1999: Dirk Buiskool, 'De reis van Harm Kamerlingh Onnes, Brieven uit de Oost 1922 - 1923'.
 • Linschoten-Penning 2000: J. van Campen.
  J. van Campen werd genomineerd voor zijn studie De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen, in 2000 uitgegeven door Uitgeverij Verloren.
 • Linschoten-Penning 2001-2002: M. Peters en F. André de la Porte.
  Peters en André de la Porte ontvingen de penning voor hun boek In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India, in 2002 gepubliceerd door Uitgeverij Lubberhuizen.
 • Linschoten-Penning 2003: Roelof van Gelder.
  Dr. Roelof van Gelder ontving de penning voor zijn boek Naporra's omweg: het leven van een VOC-matroos (1731-1793). Het boek is een bewerking van de autobiografie van een boerenzoon uit Oost-Pruisen, die zijn heil zocht als matroos bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
  In zijn juryrapport schetst juryvoorzitter Lodewijk Wagenaar de verdiensten van Van Gelders onderzoek naar de schrijver van het manuscript, dat zich sedert 1923 in de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam bevindt. Het boek is een levendige schets van een protagonist die niet altijd wilde deugen, die tevens veel inzicht geeft in de inter-Europese migratie in de 18de eeuw. In zijn dankwoord karakteriseert Van Gelder zijn bekroonde boek als een biografie-in-context en wijst hij nog even op de nooit gerealiseerde plannen uit 1924 van uitgever Wouter Nijhoff om het manuscript onder auspiciën van de Linschoten-Vereeniging te laten verschijnen. Bijna tachtig jaar later kruisen de wegen van Naporra en de Vereeniging elkaar dan toch.
 • Linschoten-Penning 2004: Michel Chandeigne.
  De Franse uitgever Michiel Chandeigne ontving de penning voor zijn vertalingen van Nederlandse reisverslagen.
  In zijn juryrapport gaat jurylid Diederick Wildeman nader in op de activiteiten van de uitgeverij Éditions Chandeigne. In 1992 begon deze kleine uitgeverij onder de fondsnaam Collection Magellane met de publicatie van een reeks van Portugese reisverslagen in Franse vertaling, vier jaar later gevolgd door de eerste vertaling van een Nederlands reisverslag. Inmiddels heeft de Éditions Chandeigne vijf Nederlandse reisverslagen vertaald en gepubliceerd, waarmee het Franse publiek heeft kunnen kennismaken met de wederwaardigheden van mensen als Gerrit de Veer, Willem IJsbrantsz. Bontekoe en François Caron.
 • Linschoten-Penning 2005: J.L. Blussé.
  Prof. dr. Blussé is hoogleraar in de Europees-Aziatische betrekkingen aan de Universiteit Leiden en gastprofessor aan de universiteit van Xiamen.
 • Linschoten-Penning 2006: de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders.
 • Linschoten-Penning 2007: A.N. Paasman.
  prof. dr. A.N. Paasman is emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuur- en literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Linschoten-Penning 2010: "Sailing letters". Juryrapport.
 • Linschoten-Penning 2013: Marijke Barend-Van Haeften. Juryrapport.
 • Linschoten-Penning 2015: Lodewijk Wagenaar. Juryrapport.
  Voormalig bestuurslid dr. Lodewijk Wagenaar kreeg de Linschotenpenning voor de wijze waarop hij belangstelling heeft weten te kweken voor de kennis over en het behoud van het VOC-erfgoed in Azië en met name op Sri Lanka. Daarnaast is Lodewijk een geboren verhalenverteller en heeft hij binnen en buiten Linschotenverband vele activiteiten ontplooid die de kennis van het historisch reisverhaal hebben bevorderd. De Linschotenpenning 2015 werd op 13 juni 2015 in Enkhuizen overhandigd.
 • Linschoten-Penning 2017: Louwrens Hacquebord. Juryrapport.
  Prof. dr. Louwrens Hacquebord is sinds 2013 emeritus-hoogleraar Arctische en Antarctische Studiën en voormalig directeur van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte onder meer onderzoek naar de 17de eeuwse walvisvaarders-nederzetting Smeerenburg op Spitsbergen en naar het Behouden Huys van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerk op Nova Zembla. Professor Hacquebord ontving de Linschoten-Penning 2017 voor zijn vele activiteiten en verdiensten op het gebied van de kennis van het Arctisch en Antarctisch gebied.

 

Linschoten-Penning 2017