De Founding Fathers van de vereniging hadden zich ten doel gesteld de belangrijkste journalen en reisverhalen van Nederlandse zeelieden en ontdekkingsreizigers in boekvorm uit te geven. Dat doel is in een eeuw tijd niet veranderd. En de vereniging is, ondanks haar respectabele leeftijd, nog springlevend. Jaarlijks geeft zij een nieuw deel uit in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging die is uitgegroeid tot een unieke collectie reisverhalen in het Nederlandse taalgebied.

Het eeuwfeest van de vereniging in 2008 vierden we met een symposium getiteld Verleden, heden en toekomst van het reisverhaal. Dit symposium vond paats op maandag 3 november in het Maritiem Museum Rotterdam.

Het programma:

 1. Ontvangst met koffie en thee
 2. Welkom door drs. F.R. Loomeijer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam; Opening door de voorzitter
 3. dr. Michiel van Groesen (Universiteit van Amsterdam): Jan Huygen van Linschoten en de familie De Bry: twee visies op Afrika en Amerika omstreeks 1600
 4. Koffiepauze
 5. dr. Gerard Termorshuizen (Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde, Leiden): Op zoek naar de edele wilde. Reisverslagen in oude Indische kranten (1816-1830)
 6. Paneldiscussie over de toekomst van het historische reisverhaal.
  Panelleden: Dingeman van Wijnen, drs. Ad van der Zee (uitgevers), dr. Roelof van Gelder, prof.dr. Bert Paasman, drs. Vibeke Roeper en prof.dr. Marijke van der Wal (schrijvers / wetenschappers);
  Discussieleider: dr. Lodewijk Wagenaar (Amsterdams Historisch Museum)
 7. Lunchpauze
 8. Twee korte documentaires over een Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte op Nieuw-Guinea.
 9. Arita Baaijens (schrijfster): Reizen met kamelen door woestijnen
 10. dr. Chris F. van Fraassen (cultureel antropoloog en historicus): Een romanticus bij de Marine. Het leven van Maurits Ver Huell tegen de achtergrond van zijn
  milieu en zijn tijd
 11. Presentatie Herinnering aan een reis naar Oost-Indië. Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819
 12. Bezichtiging tentoonstelling Passe-partout voor Indië - Aquarellen van Q.M.R. Ver Huell
 13. Borrel en hapjes
Discussiepanel: Dingeman van Wijnen, Ad van der Zee, Marijke van der Wal, Roelof van Gelder, Vibeke Roeper, Bert Paasman
Discussiepanel met Dingeman van Wijnen, Ad van der Zee, Marijke van der Wal, Roelof van Gelder, Vibeke Roeper, Bert Paasman

Uit het verslag van de secretaris:

Sprekers dr. Michiel van Groessen, dr. Gerard Termorshuizen en schrijfster-reizigster Arita Baaijens belichtten het verleden en het heden, een panel onder leiding van dr. Lodewijk Wagenaar boog zich over de toekomst van het reisverhaal. Dit leverde enige prikkelende standpunten op en resulteerde in het voornemen deze discussie op een andere tijd en plaats voort te zetten. Ter afwisseling van de mondelinge bijdragen werden documentaires over de expeditie naar het Sterrengebergte in Nieuw-Guinea vertoond.

's Middags werd deel 107 uit de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging gepresenteerd. Herinnering aan een reis naar Oost-Indië. Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819 is met 702 pagina s en een cd-rom met 500 pagina's het dikste en het rijkst geïllustreerde deel dat in een eeuw Linschoten-Vereeniging het licht heeft gezien.
De presentatie werd ingeleid door cultureel antropoloog en historicus dr. Chris F. van Fraassen, die samen met verenigingssecretaris drs. Pieter Jan Klapwijk deze uitgave heeft bezorgd. Onder de titel Een romanticus bij de Marine. Het leven van Maurits Ver Huell tegen de achtergrond van zijn milieu en zijn tijd schetste hij de ups & downs in de marinecarrière van de Gelderse landjonker Maurits Ver Huell, wiens familienaam hem in zijn loopbaan als officier evenveel voordeel als last heeft bezorgd.
Daarna werd het eerste exemplaar van Herinnering aan een reis naar Oost-Indië overhandigd aan mevrouw Augustien Souisa, directeur van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers te Utrecht. In haar dankwoord sprak mevrouw Souisa haar erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de Molukkers vanouds sterk in een orale traditie van geschied-overlevering nu ook de gelegenheid wordt geboden kennis te nemen van schriftelijke bronnen over hun geschiedenis. Zoals mevrouw Souisa memoreerde, heeft met name bezorger Chris van Fraassen op dit terrein veel werk verzet. Uiteraard snijdt het mes daarbij aan twee kanten: ook het Nederlandse lezerspubliek krijgt op deze wijze een beter beeld van de Molukse geschiedenis.

Vervolgens werd er een verkoop van een aantal Linschotendelen tegen speciale actieprijzen gehouden en stonden de Walburg Pers en Uitgeverij Van Wijnen met een stand in de hal. Ook was er ruim gelegenheid om de tentoonstelling "Passe-partout voor Indië: Aquarellen van Q.M.R. Ver Huell" te bezichtigen, die door het Maritiem Museum Rotterdam speciaal voor het jubileum van de Linschoten-Vereeniging was georganiseerd (zie nu ook Maritiem Digitaal voor een overzicht van de collectie).

Blijkens de opkomst en de reacties tijdens en na het symposium, kan de bijeenkomst als een groot succes worden gekenschetst. Zonder de gastvrijheid en medewerking, door het Maritiem Museum verleend, was de organisatie evenwel niet mogelijk geweest. De Linschoten-Vereeniging is het museum dan ook zeer erkentelijk voor de gemaakte geste.