Naar aanleiding van het jubileumjaar 2008 verscheen er een publicatie over het 100-jarige bestaan van de Linschoten-Vereeniging, getiteld Reizen door de eeuwen heen: 100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908-2008).
In deze speciale jubileumuitgave belichten maritiem-historici Henk den Heijer, Cees van Romburgh, Femme Gaastra, Vibeke Roeper en Diederick Wildeman de geschiedenis van de Linschoten-Vereeniging en de ontwikkeling van het reisverhaal in de zeventiende eeuw. Het boek bevat tevens een korte inhoudsbeschrijving van alle tot dan toe verschenen Werken.
Deze publicatie was een feestelijk cadeau voor iedereen die in 2008 lid was van de Linschoten-Vereeniging en is nu nog steeds verkrijgbaar.


Henk den Heijer en Cees van Romburgh (red.), Reizen door de eeuwen heen: 100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908-2008). Zutphen, Walburg Pers, 2008, 114 p. Prijs niet-leden: € 14,95 - leden: nog te bepalen.