Het bestuur van de Vereeniging wordt gevormd door:

dr. T. Mostert, voorzitter
drs. R.J.W.M. Brand, secretaris
drs. A.P.H.M. Cobben, penningmeester
drs. S.M.D. Deconinck, lid
prof. dr. W. De Winter, lid
mevr. dr. C.M. Stolte, lid
dr. A. Weber, lid

De Linschoten-Vereeniging kan voor het realiseren van haar doelstellingen rekenen op de medewerking van diverse andere vrijwilligers:

De leden van de Commissies van Toezicht volgen de totstandkoming van ieder Werk op;
De leden van de Commissie voor de Linschoten-Penning gaan jaarlijks op zoek naar laureaten;
De leden van de Kascommissie controleren ieder jaar de rekeningen.