Waar zou de Linschoten-Vereeniging zijn zonder archief?
Eerst en vooral zijn archieven de belangrijkste plekken waar bezorgers van de Werken hun basismateriaal terugvinden.
Daarnaast is er het verenigingsarchief zelf, dat sinds de oprichting in 1908 lange tijd bewaard werd door mede-oprichter Martinus Nijhoff bij de gelijknamige uitgeverij; en dat sinds 2008 is gedeponeerd in de Leidse universiteitsbibliotheek.

Ook bij de verenigings-website hoort een archief, waar oudere elektronische documenten worden bewaard die geen prominente plaats meer hoeven te hebben op de site. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over ledenvergaderingen en andere activiteiten, of om foto's van uitreikingen van Linschoten-Penningen of boekpresentaties. Het zou toch zonde zijn om dat zomaar te laten verdwijnen?

Collecties van het elektronische archief:

Oude info-pagina's: