Op zaterdag 12 juni 2021 zal de honderddertiende Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. De vergadering zal ook nu weer online plaatsvinden.

Op het programma staan naast de gewoonlijke punten voor de jaarvergadering ook:

  • uitreiking van de Linschoten-Penning aan ... (dat wordt nog aangekondigd)
  • presentatie van deel 119 in de reeks Werken: "Kunstenaar op Java: de reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1825-1833)", bezorgd door Andreas Weber en Sylvia van Zanen.

U mag de datum alvast in uw agenda vrij houden.
Meer details volgen.

Op zaterdag 6 februari 2021 werd de honderdtwaalfde Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden. Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging vond deze vergadering online plaats en dus niet tijdens een fysieke bijeenkomst.

Lees meer over de agenda en de stukken.

Op zaterdag 29 juni 2019 wordt de honderdelfde Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.
We zijn die dag te gast in het het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam.

Het Lloyd Hotel in Amsterdam is een iconisch gebouw, gebouwd in 1921 naar een ontwerp van Evert Breman door de Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) als landverhuizershotel. De KHL onderhield gedurende haar bestaan tussen 1899 en 1981 hoofdzakelijk diensten op de oostkust van Zuid-Amerika. Vele passagiers en emigranten verbleven in het landverhuizershotel voordat de reis een aanvang nam.

Na afloop van de ledenvergadering wordt eerst de Linschoten-Penning 2019 uitgereikt. Daarna krijgen de aanwezigen nog twee lezingen voorgeschoteld over de geschiedenis van de KHL, het bijzondere gebouw en de leescultuur aan boord van de passagiersschepen.

Tussen 1998 en 2005 verscheen tweemaal per jaar het prachtig verzorgde 'Reys-gheschrift' met nieuws en artikelen voor leden van de Linschoten-Vereeniging.
Helaas werd deze uitgave te duur, en is er besloten om het 'Reys-gheschrift' te vervangen door incidentele nieuwsbrieven.

Vanaf juni 2006 zijn de nieuwsbrieven on-line beschikbaar.

Een mooi artikel van NRC wetenschaps-redacteur Bart Funnekotter in NRC Achtergrond op 15 november 2019, over ons "piratendeel" 118, processen tegen opvarenden van de piratenschepen Trompeuse en Resolution van Jean Hamlin - een van de eerste grote zeeroverkapiteins uit het 'gouden piratentijdperk' van de Cariben.

Karwan Fatah-Black, een van de bezorgers van dit deel, duidt op het belang van deze publicatie: "Deze processtukken maken duidelijk hoe de strijd tegen de piraterij onderdeel van was van het spel tussen de koloniale machten in dit gebied. Mijn Engelse collega’s kennen het verhaal van Hamlin alleen van de jacht die de Engelse marine op hem geopend had. Ze wisten niet hoe het verhaal afliep. Met dit boek vullen we dat gat in onze kennis over deze periode."

Christian Koninck publiceerde op 28 november 2019 in het BMGN - Low Countries Historical Review een boekbespreking van ons deel 117: "Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea".
Hij concludeert daarin: "Kortom, een zeer gedocumenteerde wetenschappelijke bronnenuitgave die zonder twijfel bijdraagt tot onderzoek naar de Nederlandse koloniale geschiedenis."

De boekbespreking is terug te vinden op de website van het BMGN.

In het register van deel 115 Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656 is een foutje geslopen.
Door de invoeging van een tekstdeel in de laatste drukproef is het register versprongen waardoor het gedeeltelijk verwijst wordt naar onjuiste pagina’s. Het bestuur heeft gemeend dit op te lossen door een erratum uit te brengen. Dit erratum wordt op 25 augustus 2018 uitgereikt aan de Plus-leden die dan aanwezig zijn bij de boekpresentatie van deel 117. Verder wordt het erratum met deel 117 meegezonden aan de niet aanwezige Plus-leden.

Het erratum kan ook worden gedownload.