Op zaterdag 12 juni 2021 vond de honderddertiende Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging plaats. Evenals de honderdtwaalfde ledenvergadering van de vergadering online plaats en dus helaas niet tijdens een fysieke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd de Linschoten-Penning 2021 uitgereikt en deel 119 van de Werken gepresenteerd.