Ook deze keer is het weer gelukt om een passende gelegenheid te vinden voor de ledenvergadering, die én goed bereikbaar is én waar ook een interessante inhoudelijke component in de vorm van een interessante tentoonstelling of lezing is te vinden. Die combinatie werd gevonden bij het Maritiem Museum Rotterdam. De laatste keer dat we hier te gast waren, was alweer in 2017, dus het werd wel weer eens tijd voor een bezoek aan de Maasstad!

Het Maritiem Museum is jarig op 15 februari en werd dit jaar 150 jaar jong. Een passende gelegenheid om hier op vrijdag 17 mei 2024 onze honderdzestiende Algemene Ledenvergadering te houden
Na de presentatie van het reisdagboek van de Gentse aalmoezenier Michael de Febure uit 1721-1722, in november 2023 in Gent, heeft ook nu het programma weer een 'Zuidnederlandse' toets, met een lezing van Tom Dieusaert over zijn boek Rond de Kaap. Isaac Le Maire contra de VOC.

 

Zoekend naar een passende gelegenheid voor de ledenvergadering, die én goed bereikbaar is én waar ook een interessante inhoudelijke component in de vorm van een interessante tentoonstelling of lezing is te vinden, kwam het bestuur uit op Museum Panorama Mesdag. Dit is misschien niet een erg voor de hand liggende locatie voor de leden van de Linschoten-Vereeniging, die geïnteresseerd zijn in reizen en reisverhalen, maar de Linschoten-Vereeniging is van vele markten thuis. En, zoals u uit het programma zult opmaken, het verlangen naar 'de verte' komt bij het museum ook aan bod.

De honderdvijftiende ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging vond dus plaats op zaterdag 24 juni 2023in Museum Panorama Mesdag in Den Haag.

 

Op zaterdag 25 juni 2022 vond de honderdveertiende Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging plaats. En het werd weer een echte bijeenkomst, in levende lijve, zoals dat de voorbije 114 jaar de gewoonte was. Daarvoor waren we  te gast bij Societeit 'Onder Ons', in Amsterdam.
Bovendien was het dubbel op, met de voorstelling van deel honderdeenentwinstig in de reeks Werken voorgesteld: Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok. De 'Herinneringen' van koopvaardijkapitein Cornelis Abrahamsz jr. (1802-1879), bezorgd door Willem F.J. Mörzer Bruyns.

 

Op zaterdag 12 juni 2021 vond de honderddertiende Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging plaats. Evenals de honderdtwaalfde ledenvergadering van de vergadering online plaats en dus helaas niet tijdens een fysieke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd de Linschoten-Penning 2021 uitgereikt en deel 119 van de Werken gepresenteerd.

Op zaterdag 6 februari 2021 werd de honderdtwaalfde Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden. Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging vond deze vergadering online plaats en dus niet tijdens een fysieke bijeenkomst.
En daarom volgt er hier dus ook geen beschrijving van een interessante, historische locatie waar we gewoonlijk als leden vergaderen.

Op zaterdag 29 juni 2019 werd de honderdelfde Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.
We waren te gast in het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam.

Het Lloyd Hotel in Amsterdam is een iconisch gebouw, gebouwd in 1921 naar een ontwerp van Evert Breman door de Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) als landverhuizershotel. De KHL onderhield gedurende haar bestaan tussen 1899 en 1981 hoofdzakelijk diensten op de oostkust van Zuid-Amerika. Vele passagiers en emigranten verbleven in het landverhuizershotel voordat de reis een aanvang nam.

De middag begon met het verhaal over de geschiedenis van het hotel, op een luchtige manier gebracht door de hotelmanager. Na afloop van de ledenvergadering werd eerst de Linschoten-Penning 2019 uitgereikt. Daarna kregen de aanwezigen nog een lezing voorgeschoteld door Ron Brand, over de leescultuur aan boord van  passagiersschepen.

 

Op zaterdag 26 mei 2018 werd in Antwerpen de honderdtiende Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.

We waren die dag te gast in het Museum aan de Stroom (MAS), dat opende in 2011. Het museum is gelegen in de oude haven op het Eilandje. Het MAS is een nieuw museum voor stad, haven en scheepvaart. De voormalige collecties van het Volkskundemuseum, het Nationaal Scheepvaartmuseum en deels van het Vleeshuis zijn erin ondergebracht.

Na afloop kregen de deelnemers de gelegenheid om ook het nabijgelegen Red Star Line Museum te bewonderen. Dit emigratiemuseum opende in 2013 en u kunt in dit allesbehalve klassieke museum in de voetsporen treden van de landverhuizers. Via stoomschepen van de Red Star Line maakten zo’n twee miljoen passagiers de oversteek van Antwerpen naar Noord-Amerika. In het Red Star Line Museum staat hun verhaal en dat van de rederij die hen vervoerde, de stad en de haven waaruit ze vertrokken, centraal.

Op zaterdag 10 juni 2017 werd in het Maritiem Museum Rotterdam de honderdnegende Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.

Wat hebben André Kuipers, Jan Huygen van Linschoten, Maria Sybilla Merian, Georg Rumphius, en Peter Kolbe met elkaar gemeen? Haalt de Linschoten-Vereeniging de opgelopen achterstand in uitgaven nog dit jaar weer in? En wat doet dat paard daar, hangend in die kraan op de kade?
Prikkelende vragen, waarop de leden tijdens en na de 109de ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging een antwoord hoopten te krijgen.