Op zaterdag 14 november 2009 werd in de Aula van de Leidse Universiteitsbibliohteek deel 108 in de reeks Werken voorgesteld: Suiker, verfhout & tabak - het Brziliaanse handboek van Johannes de Laet, bezorgd door Ben Teensma.
Ter gelegenheid van de presentatie zal in de Dousakamer van de UB een speciale tentoonstelling worden gehouden van werken van Johannes de Laet, die niet alleen medeoprichter en bewindvoerder van de West-Indische Compagnie was, maar tevens bekendheid verwierf als een van de grondleggers van de moderne vergelijkende taalwetenschap.

Het programma zag eruit als volgt:

  • Welkomstwoord door Henk den Heijer, voorzitter van de Linschoten-Vereeniging
  • Lezing dr. M.A. Ebben historicus en hispanist, verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden
  • Inleiding dr. B. Teensma over het Braziliaanse Handboek van Johannes de Laet
  • Overhandiging eerste exemplaar van Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaanse Handboek van Johannes de Laet aan prof.dr. G. Schilder, emeritus hoogleraar geschiedenis van de kartografie aan de Universiteit Utrecht
  • Uitreiking Linschotenpenning 2007 aan prof.dr. A.N. Paasman, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuur- en literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
  • Einde officiĆ«le gedeelte; gelegenheid tot bezichtiging van de speciale tentoonstelling van werken van Johannes de Laet in de Dousakamer van de UB; uitreiking der boeken en borrel

Documenten: