Naast de jaarlijkse publicatie van reisverhalen in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging brengt de Linschoten-Vereeniging sporadische uitgaven die te maken hebben met de vereniging zelf of eerder gepubliceerde Werken.

Naar aanleiding van het jubileumjaar 2008 verscheen er een publicatie over het 100-jarige bestaan van de Linschoten-Vereeniging, getiteld 'Reizen door de eeuwen heen: 100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908-2008)'.
In deze speciale jubileumuitgave belichten maritiem-historici Henk den Heijer, Cees van Romburgh, Femme Gaastra, Vibeke Roeper en Diederick Wildeman de geschiedenis van de Linschoten-Vereeniging en de ontwikkeling van het reisverhaal in de zeventiende eeuw. Het boek bevat tevens een korte inhoudsbeschrijving van alle tot nog toe verschenen 'Werken'.
Deze publicatie is een feestelijk cadeau voor iedereen die in 2008 lid was van de Linschoten-Vereeniging.

Henk den Heijer en Cees van Romburgh (red.), Reizen door de eeuwen heen: 100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908-2008). Zutphen, Walburg Pers, 2008, 114 p.

 

De andere gelegenheidspublicaties zijn:

 • Het zogenoemde 0-deel van de reeks Werken:
  Henry Hudson in Holland: an inquiry into the origin and objects of the voyage which led to the discovery of the Hudson River.
  Herdruk van een studie van Henry C. Murphy, gevolmachtigd minister van de VS in Den Haag, uit 1859, aangevuld met noten, documenten en bibliografie door Wouter Nijhoff, 1909, 150 p.
  Download de gescande versie in pdf, 3,72 MB.

 • New light form Spanish archives on the voyages of Olivier van Noort. The Vice-Admiral, the 'Hendrick Frederick' on the West Coast of the Americas 1600. Introduction, editing, and footnotes by Engel Sluiter, Dutch translation of the Spanish documents by C.F.A. van Dam and H.C. Barrau. Martinus Nijhoff, 1937. p. 34-48.
  Overdruk uit Bijdragen voor de Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde Serie 7, Vol. 8, deel 1/2. Op de omslag staat vermeld: 'Aangeboden aan de leden van de Linschoten-Vereenging als welkome aanvulling van deel XVII en XVIII [NB! moet zijn deel 27 en 28] De reis om de wereld, door Olivier van Noort, 1598-1601. Uitg. door J.W. IJzerman.

 • Cornelis Taemsz. Vaygats ofte de Straet van Nassau. Ode tot lof van Jan Huygen van Linschoten. Toegelicht door Mies Visser. 1942. 24 p. Drempeldicht van zowel J.H. van Linschoten reizen naar het noorden (zie deel 8 van de 'werken') als het Reysgeschrift (zie deel 43 (1) van de 'Werken').

 • De reizen naar de West van Cornelis Cornelisz. Jol, alias Kapitien Houtebeen 1626-1640. Door J.B. van Overeem. 1942. 37 p. De omslag vermeldt: Uitsluitend voor de leden der Linschoten Vereeeniging overgedrukt uit de West-Indische Gids XXIV.

 • De expeditie van Jol naar Angola en en Sao Thomé. 30 Mei 1641-31 Oct. 1641. Door K Ratelband. 1943. 24 p. De omslag vermeldt: Uitsluitend voor de leden der Linschoten Vereeeniging overgedrukt uit de West-Indische Gids XXIV. Voorzetting van het artikel van J.B. van Overeem.

 • Johan van der Veken en zijn tijd. Door J.H. Kernkamp. na 1946? 35 p. De omslag vermeldt: gedrukt voor de leden van de Linschoten Vereeniging. Van der Veken was één van de reders van de reis onder Mahu en De Cordes (zie deel 21, 22 en 24 van de 'Werken').