Alle delen van de serie Werken van de Linschoten-Vereeniging zijn standaard voorzien van registers op persoons-, scheeps- en geografische namen. Soms is er ook een zakenregister aanwezig. Heeft iemand een vraag over een persoon, een gebeurtenis of een geografische plaats, dan zal zij of hij deel voor deel in al de registers moeten nagaan of er ergens een antwoord op de vraag te vinden is. Dat is een omslachtig, tijdrovend werk. Eén ontsluitingssysteem voor meerdere delen is de enige oplossing.
In het verleden hebben besturen van de Linschoten-Vereeniging tweemaal het besluit genomen om de in de Werken aanwezige schat aan gegevens te bundelen in verklarende registers op meerdere delen tegelijk. Daarmee ontstonden los van de Werken te gebruiken naslagwerken, waarin (maritiem- en economisch-)historische, geografische, volkenkundige, enz. data met summiere verklaring en met verwijzing naar vindplaatsen in de Werken worden gepresenteerd.
In 1939 verscheen Tresoor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de Werken der Linschoten-Vereeniging I - XXV van de hand van D. Sepp; in 1957 eenzelfde uitgave voor de delen XXVI - L, samengesteld door C.G.M. van Romburgh en C.E. Warnsinck-Delprat.

Ruim voor het verschijnen in 2001 van deel 100 in de serie Werken oordeelde het bestuur dat het tijd werd voor een derde register, ditmaal op de delen 51 tot en met 100, verschenen tussen 1948 en 2001. Daarmee zou iedere onderzoeker, ook degene die niet in het bezit is van de betreffende uitgaven, toegang krijgen tot de in deze vijftig delen opgeslagen kennis over de geschiedenis van de Nederlandse ontdekkingsreizen en de Nederlandse economische en politieke expansie in oost en west.
De genoemde vijftig delen handelen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Leven en werken van de bewoners van het Nederlandse kasteel Elmina op de Goudkust in het midden van de 17e eeuw. Nicolaas Witsens beschrijving van het Russische Rijk in het midden van de 17e eeuw. Het verhaal over admiraal Pieter Willemsz. Verhoeffs poging om de belangen van de VOC in de Indische archipel in het begin van de 17e eeuw veilig te stellen. Een Schiedamse rederij en de vaart op Oost-Indië in het midden van de 19e eeuw. De Turks-Nederlandse relaties eind 18e eeuw. Een volledige opsomming van de titels van de delen 51 - 100 vindt u op de overzichtspagina met de uitgaven.

In 2007 werd Tresoor III gepubliceerd, samengesteld door Peter de Bode.
De wijze waarop in Tresoor III informatie wordt aangeboden, verschilt enigszins van de werkwijze in Tresoor I en II. Bij de meeste trefwoorden wordt nu de context vermeld, waardoor de gebruiker meteen ziet of de verwijzing voor haar of hem relevant is. De trefwoorden zijn geannoteerd met behulp van de informatie uit de genoemde delen, menigmaal aangevuld met gegevens die zijn verkregen door speurwerk in collecties van de Koninklijke Bibliotheek en de universiteitsbibliotheek Leiden. Nieuw is ook, dat de bewerker aan de bijna vijfhonderd documenten die in hun geheel in de vijftig delen zijn opgenomen, een trefwoord heeft toegekend. Een chronologisch overzicht van deze documenten vormt de afsluiting van Tresoor III.

Een overzicht van de verschenen delen

  • Tresoor der Zee- en Landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-Vereeniging. Deel I-XXV. Bewerkt door D. Sepp. 1939. xi, 544 p. Bevat tevens 'errata-addenda' op de delen 1-25.
  • Tresoor der Zee- en Landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-Vereeniging. Deel XXV-L. Bewerkt door C.G.M. van Romburgh en C.E. Warnsinck-Delprat. 1957. xi, 829 p. Bevat tevens 'errata-addenda' op de delen 26-50.
  • Tresoor der Zee- en Landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-Vereeniging. Deel LI-C. Samengesteld door P. de Bode, 2007.